LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

První letošní pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo v Apolence.

Revizní komise ČSK se zabývala běžnou agendou, tedy evidencí zasílání správní dokumentace z oblastí, plněním rozpočtu ČSK za měsíce 1–11/2022. Při pravidelné zevrubné kontrole, vycházejíce pouze ze zaslaných zápisů k 9. 1. 2023, jsme konstatovali tyto nedostatky: v oblastech Náchod, Praha 2, Praha 4 a Praha 6 se v roce 2022 nekonal ani jeden sněm OSK.

Podobně v oblastech Beroun, Jihlava, Klatovy – Domažlice, Nový Jičín, Náchod, Praha 2, Prostějov, Příbram a Rychnov nad Kněžnou se nesešlo ani jednou za rok představenstvo. Kontrola těchto dokladů je naší povinností. Je možné, že nebyly zaslány pouze zápisy ze setkání. Prosíme proto RK OSK, aby tento nedostatek zkontrolovaly a pokud možno zjednaly nápravu.