LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo v Apolence, sídle ČSK.

Kontrola dokumentů zasílaných z oblastí, která je běžnou součástí naší agendy, proběhla bez zjištění závad. Provedli jsme kontrolu plnění rozpočtu ČSK a zaslaných členských příspěvků na rok 2023 včetně evidovaných pohledávek ČSK. Byla též provedena kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Tím, co nás nejvíce trápí, je obrovský nárůst počtu stížností. Týkají se v mnoha případech odmítnutí ošetření plně hrazeného z veřejného pojištění. Ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou jsme podepsali, že primárně nabídneme ošetření plně hrazené. Stížnosti jsou v tomto případě oprávněné a hrozí postih v rámci disciplinárního řízení.