LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou a stížnostmi.

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu centra za měsíce 1–8/2018. Zhodnotili jsme i činnost oblastí, zejména zasílání zápisů z jednání představenstev OSK, RK i ČR OSK. Z několika oblastí opět za celé uplynulé období nedorazil ani jeden zápis z jednání.

Velmi stoupl počet stížností na etiku, hlavně na mnohdy oprávněnou, ale nevhodnou kritiku práce kolegů. Podle řádů ČSK je prvním krokem při objevení pochybení jiného kolegy podání informace tomuto kolegovi a nikoli kritika před pacientem. Stejně tak se množí stížnosti pacientů na to, že jim nebyla u smluvního lékaře zdravotní pojišťovny nabídnuta možnost plně hrazeného ošetření, případně že i za tento typ ošetření byla požadována úhrada. O náplni tohoto typu ošetření si můžeme myslet své, ve smluvních podmínkách se ZP je to ale jasně dáno. Kdo nemá zájem toto provádět, má možnost ukončit smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou.