LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 28. – 30. 9. 2023 se v Berlíně konal jubilejní 30. kongres European association for osseointegration (EAO). Byly zde diskutovány nejnovější poznatky nejen z oblasti chirurgie dentálních implantátů, ale i z následného protetického ošetření.

Sdělení, která jsem navštívil, byla zaměřena na využití digitálních technologií včetně umělé inteligence v dentální implantologii, které dnes umožňují roboticky asistované i plně roboticky řízené zavádění dentálních implantátů.

Pokrok nastává i v oblasti navigované implantologie. Staticky navigovaná implantologie, využívající pouze předem zhotovenou šablonu určující polohu dentálního implantátu, má stále limity ve své přesnosti, kdy rozdíl mezi plánovanou a reálnou polohou dentálního implantátu může dosahovat v apikální oblasti implantátu i několika milimetrů. Naproti tomu dynamicky navigovaná implantologie, která v reálném čase zaznamenává polohu špičky preparačního nástroje pomocí kamer a referenčních terčíků fixovaných k pacientovi a preparačnímu násadci, umožňuje zavést dentální implantát s přesností jednoho milimetru v porovnání s naplánovanou pozicí. Tato metoda navíc umožňuje v průběhu operace změnit umístění implantátu.

Další sdělení se věnovala mimo jiné problematice polymorbidních pacientů podstupujících ošetření dentálními implantáty, problematice sinus liftu a mezioborové spolupráci v dentální implantologii.

V oblasti protetické fáze ošetření se hovořilo o důležitosti správného „designu“ protetické práce a výběru materiálu. Diskutována byla témata týkající se přesnosti dosedu protetické rekonstrukce, tvaru její transmukózní části a jejího vlivu na tkáně v okolí implantátu a dlouhodobou stabilitu. Z materiálového hlediska se hovořilo nejvíce o titanu a jeho slitinách a o zirkonoxidové keramice. Z pohledu digitálních technologií se hovořilo často o tzv. digital smile designu.

Další z přednáškových bloků byl věnován problematice dentálních implantátů u jedinců s pokročilou parodontitidou. Zdůrazněna byla role dobrého orálního zdraví u pacientů podstupujících dentální implantaci. U pacientů s Stage IV parodontitidou, i přes úspěšné absolvování parodontologické léčby, bylo doporučeno ošetření primárně fixní či snímatelnou konvenční protetikou.

Kromě teoretických přednášek jsem se zúčastnil i dvou praktických kurzů, které se zabývaly zaváděním dentálních implantátů, včetně staticky navigované implantologie a adaptace předem zhotovené provizorní náhrady.