LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 20. – 22. 4. 2018 se v malé obci Mušlov nedaleko Valtic uskutečnilo premiérové setkání Explantologického klubu České republiky, ve zkratce EK ČR. Setkání se zúčastnilo v rámci dvoudenního kongresu více než padesát kolegů zabývajících se profesně implantologickou problematikou.

Účastníci premiérového setkání Explantologického klubu ČR.

Úvodem je třeba přiznat, že na prvopočátku vzniku tohoto, dnes již oficiálně zaregistrovaného uskupení, stála recese. Během setkávání na vzdělávací platformě Implantologického klubu ČR jsme se při kuloárních diskuzích či v rámci odborných sdělení stále častěji s kolegy dostávali k problematice řešení jak chirurgických, tak protetických komplikací u pacientů ošetřených nitrokostními implantáty. Je tedy potřeba na tomto místě poděkovat především letitým organizátorům IK ČR MUDr. Adolfu Eliášovi, prof. MUDr. Antonínu Šimůnkovi, CSc., a dalším hlavním nestorům Implantologického klubu za vytvoření organizace, která svou otevřenou a kolegiální atmosférou nabídla prostor sdělovat si nejen osobní profesionální úspěchy, ale také podělit se o to kolegiálně nejcennější, a to o vlastní chyby a neúspěchy. Tato vstřícná atmosféra je i v kontextu mezinárodním zcela výjimečná.

Na bázi této kolegiální výměny zkušeností, probíhající i na některých uzavřených diskuzních fórech sociálních sítí, jsme si povšimli kolegů poptávajících právě hlubší diskuzi týkající se tématu implantologických komplikací. Do jisté míry tuto poptávku cítím osobně také jako logické vyústění faktu, že v České republice zatím neexistuje žádné oficiální komplexní vzdělávací kurikulum, které by – ani co se týče obecně chirurgické přípravy – podmiňovalo poskytování implantologických výkonů v zubních ordinacích. Začínající implantolog je dnes u nás většinou limitován pouze svou odvahou a ochotou investovat do základního implantologického a chirurgického instrumentária a jeho implantologická příprava je realizována přinejlepším teoretickým či praktickým kurzem na modelech, organizovaným dodavatelskou implantologickou firmou, v lepším případě je organizována jednorázová stáž na pracovišti implantologa. Je jen na soudnosti začínajícího implantologa, zda se s výslednými znalostmi rovnou vrhne do terénu metodou „pokus omyl“, či zda se rozhodne před svou první implantací načerpat větší množství informací na zahraničních implantologických akcích či na stážích u zkušených a renomovaných implantologů tak, aby se vyhnul zbytečným implantologickým chybám a oprávněným stížnostem pacientů.

Implantologie, jako obor mladý a nesporně lákající svou lukrativností, prodělává v posledních letech bouřlivý rozvoj, který klade na osobu implantologa vysoké nároky na prvotní vzdělání, stejně jako na průběžné doplňování znalostí jak ve smyslu povědomí o nových konstrukčních poznatcích v implantologii, tak v oblasti augmentačních procedur, respektive v oblasti protetických suprakonstrukcí.

Díky sílící poptávce po těchto informacích vznikla v hlavách zakládajících členů MUDr. Petra Königa, MUDr. Jana Dražana a MUDr. Libora Zdařila prvotně faceboo ková diskuzní skupina EK ČR a ve výsledku právě zmíněný 1. kongres EK ČR v příjemném prostředí jihomoravského Mušlova.

V rámci dvoudenního odborného programu zazněla vedle příspěvků členů organizačního výboru i odborná sdělení celé plejády uznávaných a zkušených implantologů, a to na téma komplikace v implantologii. Jmenovitě bych rád vyzdvihl účast MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., MUDr. Jana Špillera, MUDr. Ladislava Čechury, MUDr. Jakuba Smrčka, MUDr. Petera Augustína, Ph.D., a také implantologické osobnosti ze Slovenska MUDr. Igora Čecha, který dodal celé akci punc mezinárodnosti. Právě prestižní přednášející byli důvodem, že reálný zájem o 1. kongres EK ČR zcela předčil očekávání pořadatelů a nebylo možno uspokojit všechny zájemce. Bohatý doprovodný program a výborné počasí pak umožnily bohatou kuloární diskuzi, která byla jedním z hlavních cílů setkání.

Veskrze úspěšný průběh cítíme jako závazek k dalšímu rozvoji této odborné platformy, která si ale jistě neklade za cíl konkurovat stávajícím implantologickým vzdělávacím projektům a zejména mateřskému Implantologickému klubu ČR. Spíše si klademe za cíl poskytnout této diskuzi jiný formální rámec a co nejširší kolegiální otevřenost, která je pro diskuzi o tak citlivém tématu, jako jsou implantologické neúspěchy, naprostou nezbytností. Rozhodně se nechceme uchylovat k nějakému prostému sebemrskačství, jak by mohl název našeho uskupení evokovat, naopak bychom se na základě svých a cizích chyb chtěli do budoucna snažit nacházet cesty, jak těmto problémům dobrou přípravou maximálně předcházet a jak je co nejúčinněji a co nejkomfortněji pro pacienta řešit.

Pevně věříme, že toto nové uskupení bude v budoucnu poskytovat kolegiální a přátelský prostor co nejširší skupině kolegů se zájmem o sebezlepšování svých schopností v oblasti stomatologie, přesně v duchu našeho motta: Implantologem se stát můžeš, explantologem se stát musíš.

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): S152

Autor:

Fotografie

  • Archiv EK ČR

Rubrika:

Téma: