LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání předsedů OSK se členy představenstva ČSK, původně plánované jako prezenční v Praze a Brně, proběhlo vzhledem k nejisté epidemiologické situaci online formou dne 25. 9. 2020.

Setkání zahájil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Informoval o novinkách v resortu zdravotnictví a poskytl informace z jednání, kterých se zástupci ČSK zúčastnili za uplynulé období. Viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., doplnil informace z jednání se zdravotními pojišťovnami a výsledky dohodovacího řízení. Předsedové OSK se zajímali o přípravy kongresu PDD a volebního 74. jednání sněmu ČSK v kontextu COVID-19 opatření.

Hlavní část jednání patřila aktuálním praktickým dopadům novinek z novelizovaných řádů ČSK. Mgr. Jiří Slavík hovořil o výroční a kontrolní oznamovací povinnosti členů (tzv. „klikací povinnost“), dále se podrobně věnoval výkladu o konstrukci rozpočtů OSK na příští rok a s tím souvisejícími kalkulacemi výše členských příspěvků a úlev. Stručně se dotkl i postupů při nadcházejících volbách do orgánů ČSK a OSK, protože volbám bude detailně věnováno celé příští pravidelné setkání předsedů OSK, které je plánováno na 19. 2. 2021.

Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková představila referentky ASČ (administrativy správních činností) a referovala o stavu výběru členských příspěvků na letošní rok. Následovaly informace o aktuálním vývoji interního IT systému a webu ČSK. Závěrečná část jednání patřila tradičně podnětům od předsedů OSK. Diskutovalo se o spolupráci s krajskými úřady, o pohotovostních službách a provozu ordinací v době epidemie COVID-19.