LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám starý sterilizátor, který není označen značkou CE ani českou značkou shody (CCZ). Je totiž ještě z doby, kdy se tyto značky nedávaly. Prý platí nějaký nový zákon, který používání těchto starých přístrojů zakazuje. Je to pravda?

Ano. Již od května 2021 je v účinnosti nový zákon o zdravotnických prostředcích, který (zjednodušeně řečeno) zakazuje používat při poskytování zdravotních služeb zdravotnické prostředky, které byly uvedeny do provozu v minulosti v souladu s tehdy platnými předpisy, avšak nejsou označeny značkou CE či českou značkou shody (CCZ). Předcházející zákony obsahovaly pro tyto zdravotnické prostředky výjimku, která umožňovala jejich používání při poskytování zdravotních služeb, pokud na nich byl prováděn řádný servis. Tato výjimka v nyní platném zákoně o zdravotnických prostředcích (s účinností od května loňského roku) již není. Odůvodnění tohoto stavu je takové, že výjimečná právní úprava umožňující používání starých zdravotnických prostředků bez označení CE (popř. CCZ) byla přechodná a trvala více než 20 let, tedy déle, než bylo původně zamýšleno.

Lze tak uzavřít, že v současné době není možné při poskytování zdravotních služeb používat zdravotnické prostředky, které byly legálně uvedeny do provozu před účinností aktuálního zákona o zdravotnických prostředcích (před 26. 5. 2021), avšak nemají značku CE nebo českou značku shody (CCZ), a to ani tehdy, pokud by u nich byl prováděn servis podle aktuálně platných předpisů. Zdravotnickými prostředky se rozumí např. stomatologické soupravy a křesla, sterilizátory, rentgenová zařízení, vyšetřovací světla, vyšetřovací lůžka, veškeré nástroje a materiály atd. Značkou CE nebo českou značkou shody CCZ se zdravotnické prostředky povinně označují od roku 2000, resp. 1998. Zákaz používání zdravotnických prostředků bez těchto označení tak reálně dopadá na zdravotnické prostředky pocházející z doby před rokem 1998.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)