LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Provozuji zubní ordinaci jako fyzická osoba. Pro své ambulantní zařízení ale používám jiný název, který moje jméno a příjmení neobsahuje. Mohu na dveřích ordinace a na internetové stránce používat tento jiný název?

Poskytovatel zdravotních služeb, který je fyzickou osobou, vystupuje při svém podnikání pod svým jménem a příjmením. Může používat dodatek charakterizující jeho ordinaci, půjde však vždy o dodatek k jeho jménu a příjmení. Právnické osoby (a také fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku) jednají při svém podnikání pod svojí obchodní firmou (tedy názvem zapsaným v obchodním rejstříku).

Každé zdravotnické zařízení musí být vždy označeno jménem a příjmením poskytovatele (s případným dodatkem) nebo obchodní firmou poskytovatele a jeho identifikačním číslem (IČO). Na internetových stránkách poskytovatele zdravotních služeb musí být vždy uvedeno jeho jméno a příjmení (s případným dodatkem) nebo obchodní firma a také jeho sídlo.