LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Tereza Buchtová (1986) absolvovala s vyznamenáním v r. 2011 obor zubní lékařství na 1. LF UK v Praze. Po ukončení studia pracovala krátce ve dvou praxích v Praze a od r. 2012 až dodnes působí v zařízení Dental Office H33 v Praze. Zde je součástí zkušeného týmu lékařů zakládajících si na vzájemné mezioborové spolupráci. Věnuje se převážně mikroskopické endodoncii, mikrochirurgii a protetice. V roce 2014 získala osvědčení Praktický zubní lékař. Absolvovala řadu teoretických a praktických kurzů v ČR i v zahraničí, včetně stáže na univerzitní klinice v německém Freiburgu. Je členkou odborných společností Promikro a Česká endodontická společnost.

Kontakt

 terezkabuchtova@seznam.cz

Články autora