LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Petr Heinz vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP), obor stomatologie. Od r. 2007 pracuje jako lékař na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP, kde se podílí na výuce studentů. V r. 2016 složil atestaci z maxilofaciální chirurgie. V rámci postgraduálního studia se zabývá endoskopickými metodami v maxilofaciální oblasti. Absolvoval řadu kurzů v zahraničí se zaměřením na onkochirurgii hlavy a krku, problematiku čelistního kloubu, traumatologii a implantologii.

Kontakt

 petr.heinz66@gmail.com

Články autora