LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Olga Košková po ukončení studia všeobecného lékařství na LF MU v Brně v r. 2010 zahájila profesní kariéru v oboru plastická chirurgie na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno, kde působí dosud v rámci postgraduálního vzdělávání. Současně pracuje na Oddělení dětské plastické chirurgie, KDCHOT FN Brno, pod vedením MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D. Věnuje se problematice vrozených vývojových vad u dětí se zaměřením na orofaciální oblast.

Kontakt

 koskova.olga@gmail.com

Články autora