LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. et MUDr. Radovan Mottl (*1974) absolvoval studium oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze v r. 1998, v r. 2002 pak obor všeobecné lékařství na téže fakultě. Od r. 2002 je zaměstnán jako odborný asistent Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové na ambulanci dentoalveolární chirurgie, kde v současnosti pracuje jako vedoucí lékař, a na oddělení maxilofaciální chirurgie, kde pracuje doposud. Dále působí v soukromé zubní praxi Medikap v Pardubicích. V roce 2009 – 2011 pracoval jako odborný asistent na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Eberswalde, SRN. Atestaci v oboru orální a maxilofaciální chirurgie složil v r. 2012. Je členem AO CMF a ITI společnosti. Odborně se zajímá o traumatologii čelistních kostí a podílí se na výuce studentů.

Kontakt

 radovan.mottl@fnhk.cz

Články autora