LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Aleš Váňa promoval v r. 2003 na LF UK v Plzni. V r. 2007 založil soukromé stomatologické centrum AV dental, s. r. o., kde působí jako vedoucí lékař. Specializuje se na implantologii a protetiku na implantátech. Od r. 2011 je držitelem osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog a stomatochirurg. Od r. 2012 je členem a organizátorem ITI (International Team for Implantology). Externě působí jako konzultant v privátních stomatologických praxích.

Kontakt

 a.vana@seznam.cz

Články autora