LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jan Vokurka (*1982 - †2019) vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity (LF MU), obor stomatologie. Od r. 2008 pracuje jako lékař parodontologického oddělení Stomatologické kliniky LF MU. V rámci postgraduálního studia se zabývá vlivem kostních morfogenetických proteinů na mezenchymální buňky. Je autorem a spoluautorem 65 publikací, abstraktů a přednášek, s počtem citací v SCI (WOS) 11 a H-indexem 3.

Články autora