LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 13. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) byl výjimečnou akcí v mnoha ohledech. Vzhledem k epidemiologické krizi, která odstartovala v našich zemích začátkem března, vůbec nebylo jisté, že se každoroční kongres bude konat. Díky tomu, že oba zahraniční přednášející – dr. Martin Gollner (Bayreuth) a zubní technik Stefan Picha (Nürnberg) – bydlí nedaleko českých hranic, nemuseli se organizátoři spoléhat na leteckou dopravu, což umožnilo větší flexibilitu při organizaci akce. Jasné ano bylo možné říct pouhý měsíc před konáním akce, kdy už byl znám plán rozvolňování vládních epidemiologických opatření. Kongres se tedy konal na tradičním místě – v Ústavu molekulární genetiky AVČR, netradičně v neděli 14. června 2020.

Na fotografii z výročního kongresu ČADE jsou (zleva) MDDr. MUDr. Jiří Kaplan, MUDr. Filip Georges, Stefan Picha, dr. Martin Gollner a prezident ČADE MUDr. Jan Streblov.

V rámci zavedeného schématu, kdy zahraničního přednášejícího (popř. tým) doplňuje český přednášející, letos pozvání přijal vynikající český ortodontista MUDr. Jiří Baumruk. Tématem byla, jak jinak, interdisciplinární spolupráce, kterou Česká akademie dentální estetiky dlouhodobě a konzistentně podporuje a šíří.

Kongres zahájil MUDr. Jiří Baumruk celkovým pohledem na možnosti ortodontické spolupráce s praktickými zubními lékaři i se specialisty z různých oblastí stomatologie. Na mnoha kazuistikách provedl posluchače širokou paletou různých variant spolupráce a upozornil na chyby a úskalí, která mohou ze spolupráce vyplývat.

Hlavní slovo si poté vzal dr. Martin Gollner, který jako původně orální chirurg nyní většinu svého času věnuje menším i rozsáhlým protetickým rekonstrukcím. Tento posun v zaměření je poměrně neobvyklý, ale dovoluje mu přistupovat s vědomím širokých souvislostí. Představil svůj koncept EFSB (Estetika-Funkce-Struktura-Biologie). Méně obvyklým momentem je velký důraz na postavení těla a případné kompenzace, protože protetickou rekonstrukcí lze pacientovi „zabetonovat“ posturální problém, který se z toho důvodu může stát zdrojem řady obtíží. Z toho důvodu úzce spolupracuje s fyzioterapeutem, jehož úkolem je pacientovi pomoci s postavením těla i hlavy, následně se plánovaný výsledek ověří přes dlahy a provizoria v ústech pacienta a teprve po několika měsících bezvadné funkce se přistupuje k definitivní protetické rekonstrukci.

V druhé části se slova chopil Stefan Picha – zubní technik, který důkladně vysvětlil laboratorní postupy a návaznosti ordinačních a laboratorních kroků. Pro přenos polohy horní čelisti používají oba němečtí kolegové systém PlaneFinder, který např. na rozdíl od obličejového oblouku vyžaduje daleko intenzivnější a víceméně autonomní spolupráci pacienta. Stefan Picha se pak důkladně věnoval jak fixním, tak snímatelným rekonstrukcím, které jsou však postaveny na stejném systému plánování.

V posledním bloku se potom oba přednášející spojili a u jednotlivých kazuistik představovali střídavě ordinační a laboratorní postupy, které u daných pacientů zvolili. Na závěr se rozvinula široká diskuze z publika, která svědčila o velkém zájmu, jejž přednášející u posluchačů vyvolali.

Letos se také podařilo navázat na loni vyhlášenou soutěž o estetickou rekonstrukci roku, kterou Česká akademie dentální estetiky vyhlašuje u příležitosti výročního kongresu ve dvou kategoriích. Zaslané kazuistiky jsou celý den promítány v předsálí a poté z nich přednášející vyberou vítěze. Je potěšitelné, že se i přes značně nejistou situaci zúčastnil podobný počet lékařů jako v loňském roce. Vítězem se v kategorii velká estetická rekonstrukce stal MDDr. Daniel Novák z Brna a v kategorii malá estetická rekonstrukce své loňské vítězství obhájil MDDr. Jan Hulvert z Prahy. Gratulujeme.

V rámci doprovodného programu představil MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., své zkušenosti s estetickými rekonstrukcemi na implantátech Camlog. Velký dík patří vedle přednášejících také firmě BS dental, která i přes nejistou epidemiologickou a ekonomickou situaci neuhnula a jako hlavní sponzor podpořila konání letošního kongresu.

Vítězem soutěže ČADE v kategorii velká estetická rekonstrukce se stal MDDr. Daniel Novák; na snímku mu blahopřeje MUDr. Jiří Baumruk.
V soutěžní kategorii malá estetická rekonstrukce své loňské vítězství obhájil MDDr. Jan Hulvert; na snímku mu blahopřejí dr. Martin Gollner a Stefan Picha.
Letošní 13. výroční kongres ČADE byl výjimečný nejen dobou, v níž se konal.

19. 9. 2020

LKS 09/2020

Print: LKS. 2020; 30(9): S124 – S125

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: