LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kniha Microsurgical endodontics je přehlednou a praktickou učebnicí mikrochirurgické endodoncie. Je rozdělena do 12 kapitol seřazených v logickém sledu tak, jak probíhá ošetření. Na konci každé kapitoly jsou v několika bodech shrnuty nejdůležitější poznatky z dané oblasti a seznam literatury.

V prvních dvou kapitolách autoři uvádějí indikace (zahrnující zejména nehojící se periapikální léze, ale i primární endodontické ošetření) a kontraindikace (celkové a místní) chirurgického endodontického ošetření.

Třetí kapitola se věnuje obsahu konzultační návštěvy, konkrétně vyšetření pacienta, předepsání medikace (analgetika, antibiotika, antiedematika, sedativa), pokud je nutná, informovanému souhlasu a poučení pacienta po ošetření. Zdůrazněn je význam CBCT v diagnostice a plánování léčby. Následující kapitola podrobně popisuje zvětšovací pomůcky, instrumentárium a používané materiály.

V kapitole Ergonomie autoři podrobně popisují správnou pozici lékaře, polohování pacienta a zásady čtyřruční práce v jednotlivých sextantech. Následuje kapitola o aplikaci lokální anestezie, opět zvlášť pro jednotlivé úseky chrupu.

Další dvě kapitoly pojednávají o výběru a provedení vhodného řezu, o odklopení mukoperiostálního laloku a pozdějším šití.

V deváté kapitole se autoři věnují preparaci přístupu k periapikální lézi přes kost, resekci apikální části kořene, periapikální kyretáži a zástavě krvácení. Následují podrobné kapitoly o preparaci kavity na resekční ploše pomocí ultrazvukových koncovek a o retrográdním plnění kořenového systému.

Kniha je uzavřena kapitolou o úspěšnosti ošetření, včetně porovnání s „tradiční“ resekcí kořenového hrotu, faktorech ovlivňujících prognózu, pooperačním průběhu a nejčastějších komplikacích mikrochirurgické endodoncie.

Text je velmi přehledný, informativní, racionálního rozsahu a psaný čtivým jazykem. Je bohatě doplněn rentgenovými snímky, řezy z CBCT, klinickými fotografiemi a schématy. Demonstrováno je mnoho úspěšných případů takto ošetřených zubů. Kniha je obohacena o 12 videí různých částí pracovního postupu. Videa lze přehrát velmi zajímavým a moderním způsobem prostřednictvím aplikace pro tablet nebo mobilní telefon. Po namíření tohoto zařízení na příslušné místo v knize (ilustrace či fotografie označená piktogramem) se video automaticky objeví a začne se přehrávat. Jedinou drobnou vadou na jinak velmi povedené knize jsou malé nepřesnosti v popiscích některých obrázků.

Kniha Microsurgical endodontics by neměla chybět v odborné knihovně žádného zubního lékaře specializujícího se na endodoncii a/nebo provádějícího periapikální výkony.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): 177

Autor:

Rubrika:

Téma: