LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové hostilo 5. 10. 2018 po roce opět účastníky konference „XXII. Sazamův den – Zdravý úsměv“, v jejímž rámci se uskutečnilo – jak plyne z názvu – i podzimní školení účastníků zdravotně-výchovného programu „Zdravý úsměv“, existujícího v České republice letos již 19. rokem a realizovaného z finančních prostředků firmy Colgate–Palmolive. Konference byla dedikována letošnímu jubileu Fakultní nemocnice Hradec Králové, neboť od otevření jejího hlavního, funkcionalistického areálu, uplynulo právě 90 let.

Dopolední program a část programu odpoledního tvořila sdělení zabývající se dětskou stomatologickou problematikou, a to od prenatálního období do školního věku (R. Koberová Ivančaková, V. Merglová, V. Radochová a M. Sabová), a poté velice poučná sdělení věnovaná aktuální spolupráci stomatologů s odborníky z jiných oborů – lékařské imunologie a mikrobiologie (J. Krejsek), diabetologie (J. Dušková), kardiologie a kardiochirurgie (R. Slezák). Stomatologickou problematiku reprezentovalo přehledové sdělení o stále populárnějším bělení zubů (J. Suchánek).

Převážnou část odpoledního odborného programu tvořila kazuistická sdělení s různými tématy, interpretovaná mladou generací lékařek a lékařů stomatologické kliniky (P. Hrabyová, O. Heneberk, P. Krupka, M. Kunderová, N. Pilbauerová, D. Raticová, Z. Rýdlová a O. Sobol) a doplněná dvěma sděleními zkušených autorek (D. Dufková, D. Kopecká). Tyto přednášky vesměs demonstrovaly méně obvyklá postižení zubů, parodontu či ústní sliznice, včetně patologických situací nepříliš radostných, iatrogenně navozených zubními lékaři.

Program „Zdravý úsměv“ měl vlastní odpolední program – workshop, který se skládal z osmi odborných sdělení věnovaných převážně problematice ústní hygieny.

Podobně jako v předchozích ročnících se podařilo organizátorům konference uspořádat tematicky pestré a zajímavé odborné setkání lékařů, středních zdravotnických pracovníků, studentů zubního lékařství a také studentů středních a vyšších zdravotnických škol i s jejich pedagogy. Program zahrnoval jak výsledky recentního vědeckého bádání, tak zkušenosti z praxe, přehledová sdělení i posluchačsky vděčné popisy neobvyklých klinických nálezů a jejich řešení. Účastníci „XXII. Sazamova dne – Zdravého úsměvu“ tak budou jistě moci přispět k šíření osvěty v péči o orální zdraví zejména dětské populace.