LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dentální implantologie představuje nejen zavedení implantátů, ale také zhotovení protetické náhrady na ně. To je důvod, proč se představitelé Implantologického klubu České republiky (IK ČR) a České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) rozhodli uspořádat společné sympozium. Pro místo setkání zvolili Harrachov.

Účastníci vyslechli nejprve tři přednášky protetické a poté dvě implantologické. MUDr. P. Barták (Praha) zahájil odborný program pečlivě připraveným a perfektně dokumentovaným sdělením „Minimálně invazivní náhrada zubu“. Přednáška vycházela z analýzy vlastních rozsáhlých zkušeností s konvenčními můstky, implantáty i adhezivními náhradami. Nejvíce pozornosti autor věnoval tzv. jednokonektorovým adhezivním můstkům. Z oblasti implantologie zdůraznil, že ukončení růstu se nejpřesněji detekuje ze dvou telerentgenogramů pořízených jeden rok po sobě.

MUDr. J. Charvát, CSc. (Praha), přednesl rozvahu o časovém faktoru u hybridních náhrad. Zdůraznil, že před započetím léčby musí být pacient seznámen nejen s úvodními finančními náklady na léčbu, ale také s výdaji v následujících letech, které jsou nutné například pro obnovu matric, patric a pro rebaze náhrady. Upozornil na to, že v některých případech se dají opotřebované patrice navzájem vyměnit a oddálit tak finančně náročné pořízení patric nových. Varoval před levnými kompromisními řešeními, neboť lékař za výsledek dlouhodobě odpovídá.

Protetickou část zakončila doc. MUDr. H. Hubálková, Ph.D. (Praha), pozoruhodným sdělením o možnostech protetické rekonstrukce mutilujících postresekčních defektů obličeje s využitím dentálních implantátů. Autorka demonstrovala unikátní soubor epitéz, indikovaných zejména po onkochirurgických výkonech. Zdůraznila požadavek minimalizace domácí péče, problém pohyblivých měkkých tkání, technické obtíže vycházející z disparalelity implantátů a podpořila účast zdravotních pojišťoven. Do ozářené krajiny doporučuje implantovat za rok po ukončení radioterapie. Posluchače zaujal citát: „Epitézy nesené implantáty nastupují tam, kde končí možnosti plastické chirurgie.“

Odpolední – chirurgickou – část zahájil prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc. (Hradec Králové), již desátým pokračováním seriálu „O čem se píše“. Tématem diskuze byla problematika spojení implantátů se zuby společnou suprakonstrukcí (combination bridge). Do „horkých křesel“ usedli MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. J. Charvát, CSc. (Praha), a MUDr. J. Novák (Mladá Boleslav). Nikdo z diskutujících se nepřikláněl k širšímu využití kombinace implantátů a zubů jako pilířů můstku. Pokud je výjimečně z ekonomických nebo anatomických důvodů takový koncept nutný, je preferována fixace pilířových korunek permanentním cementem bez využití attachmentů, neboť jednoduchost je zárukou spolehlivosti. S intruzí pilířových zubů, která se podle odborné literatury vyskytuje u tří až šesti procent můstků tohoto typu, se nikdo z přítomných nesetkal.

Program zakončil MUDr. L. Čechura (Plzeň) představením vlastní metody minimálně invazivní augmentace tvrdých a především měkkých periimplantátových tkání. Podstatou je několikrát opakovaný apikální posun, kterým lze pozoruhodně a snadno navýšit objem měkké tkáně a zvětšit rozsah keratinizované sliznice. Výsledkem je zlepšení estetického efektu a zvýšení dlouhodobé úspěšnosti implantací.

Myšlenka spojení aktivit IK ČR a ČSPS se ukázala jako vysoce přínosná. Zbývá jen připomenout, že další setkání členů Implantologického klubu ČR se bude konat 6. října 2018 na zámku v Litomyšli. Více najdete na www.ikcr.cz.

MUDr. Petr Barták

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): S100 – S101

Autor:

Fotografie

  • Antonín Šimůnek

Rubrika:

Téma: