LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zemřela dne 15. 8. 2023 ve věku 83 let. Pracovala na Klinice zubního lékařství LF
UP a FN v Olomouci a byla na slovo vzatým odborníkem v dětském zubním lékařství. Svůj profesní život zasvětila péči o dětské pacienty a své znalosti a zkušenosti s láskou a ochotou předávala nejen studentům LF UP, ale i svým mladým kolegům. Byla nositelkou čestného titulu Osobnost české stomatologie, který jí ČSK udělila v roce 2017. Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL i Lékařská fakulta Univerzity Palackého jsou vděčni paní docentce za dlouholetou loajalitu, spolupráci a entuziasmus, s jakým každý den přicházela na pracoviště a věnovala se pacientům, studentům a kolegům. Děkujeme.

(Rozhovor s doc. Květoslavou Novákovou byl zveřejněn v LKS č. 11/2020, dostupné na www.lks-casopis.cz).

S úctou vzpomíná

Kolektiv KZL LF UP a FN v Olomouci

Česká stomatologická komora

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): 146

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: