LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos 24. 10. uplynulo 79 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za účast na heydrichiádě a pomoc parašutistům výsadku Anthropoid v roce 1942. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha k tomuto výročí uspořádala 21. 10. 2021 vzpomínkové odpoledne.

Na vzpomínkovém setkání vystoupili (zleva) přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., vedoucí protetické laboratoře Mgr. Magdalena Česneková a stomatolog-historik doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Připomeňme, že Jan a Jiří Jesenští byli synovci zakladatele pražské kliniky profesora Jana Jesenského a na klinice úspěšně rozvíjeli svoji profesní dráhu. Jan byl docentem (univerzitním profesorem in memoriam) a působil jako vedoucí asistent protetického oddělení. Jiří byl vedoucím protetické laboratoře (podrobně viz LKS 2/2019).

Vzpomínkové odpoledne bylo věnováno nejen uctění památky těchto hrdinů odboje, ale také dílu jejich strýce prof. Jana Jesenského a jeho vlivu na významné osobnosti české stomatologie. Slavnostního programu se zúčastnili prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK, prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky a proděkan 1. LF UK. Osobnosti rodiny Jesenských, které se významně zapsaly do dějin medicíny, literatury a odboje, připomněl doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. O pojetí protetické stomatologie jako interdisciplinárního oboru, které prosazoval prof. Jan Jesenský a v jehož šlépějích šli i jeho synovci Jan a Jiří, hovořila Mgr. Magdalena Česneková, vedoucí protetické laboratoře kliniky. Historii a současnost Stomatologického muzea prof. Jana Jesenského pak přiblížil MUDr. Zdeněk Hrubý.

Komora v říjnu uctila památku hrdinů odboje položením věnce na hrob rodiny Jesenských, o který pečuje a který se stal pietním místem ČSK (pražské Olšanské hřbitovy, část IX, oddělení 3a, hrob č. 247).
Po slavnostním programu následovala prohlídka Stomatologického muzea, o které v současnosti pečuje MUDr. Zdeněk Hrubý.
Mgr. Magdalena Česneková se podílela na přípravě historické expozice v prostorách pražské kliniky. Jednotlivé panely jsou věnovány dílu prof. Jana Jesenského a pokračovatelům jeho odkazu.