LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Nela Pilbauerová (*1990) absolvovala v r. 2014 obor zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Obdržela cenu děkana za nejlepší absolventku magisterského studijního programu Zubní lékařství. Během studia byla na tříměsíční stáži ve Sparks Dental v kanadské Ottawě. Od r. 2014 je zaměstnána na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové na oddělení záchovné stomatologie a endodoncie. Věnuje se převážně estetické stomatologii a endodoncii. Zajímá se o moderní postupy a technologie v zubním lékařství. Podílí se na teoretické i praktické výuce studentů v českém i anglickém jazyce. Pravidelně se účastí vědeckých kongresů a seminářů, na nichž i často přednáší. Od r. 2016 je zařazena do specializačního vzdělávání klinická stomatologie. V rámci postgraduálního studia se věnuje výzkumu kmenových buněk zubní dřeně.

Kontakt

 nela.pilbauerova@gmail.com

Články autora