LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuální články

Reforma řádů Komory

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Co vás zajímá

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.

74. jednání sněmu ČSK

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Události

Oznamujeme, že 74. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 7. – 8. listopadu 2020 v Mikulově (hotel Galant Mikulov, Mlýnská 2, Mikulov). Na tomto jednání sněmu se budou konat volby prezidenta ČSK pro funkční období 2021 – 2025.