LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Michal Dudek, Ph.D., (*1981) absolvoval v r. 2005 obor stomatologie na 1. LF UK v Praze. Od ukončení studia do r. 2015 pracoval na Stomatologické klinice 1. LF UK Praha, kde dokončil doktorandské studium se zaměřením na dlouhodobou odolnost adhezních spojů kompozitních výplní. V současné době pracuje v klinice Asklepion a dále se aktivně podílí na výuce studentů zubního lékařství na 1. LF UK. Specializuje se zejména na minimálně intervenční a konzervační stomatologii s využitím operačního mikroskopu a diagnostiku pomocí CBCT.

http://www.michaldudek.cz

Kontakt

 info@michaldudek.cz

Články autora