LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D., (*1966) vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, absolvovala v r. 1991. Pracovala na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Hradci Králové. Od r. 1995 pracuje v Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové. V r. 2003 ukončila postgraduální doktorské studium a zastává pozici odborné asistentky. Podílí se na výuce a vědeckovýzkumné činnosti pracoviště, přednáší na českých i zahraničních konferencích a publikuje v českých a zahraničních časopisech. Zabývá se epidemiologií, hodnocením zdravotního stavu populace, problematikou kvality života, otázkou vnímání rizik u zaměstnanců různých profesí, v rámci mezinárodní studie Health behaviour in school age children se zabývá sledováním vlivu rizikových faktorů na zdraví českých dětí.

Kontakt

 hodacoval@lfhk.cuni.cz

Články autora