LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Hana Zallmannová Čechová promovala na 1. LF UK, obor stomatologie, v r. 1998. Absolvovala řadu stáží v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Japonsku a na Filipínách. Od r. 1999 do r. 2011 pracovala v centru RANO, v letech 2011–2013 působila na klinice Esthesia. Od roku 2013 má svoji praxi. Dlouhodobě se zaměřuje na záchovnou stomatologii a endodoncii. V r. 2008 zakončila zkouškou Curriculum z endodoncie dvouletý postgraduální kurs pořádaný DGET (Německá společnost pro endodoncii a dentální traumatologii), jejíž je členkou. Je zakladatelkou Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti zaměřené na preventivní lékařství. Od r. 2001 vede Dětský úsměv, preventivní stomatologický program pro mateřské a základní školy a dětské domovy.

Kontakt

 hana.zallmannova@endozallmann.cz

Články autora