LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. MDDr. Jiří Genčur (1985*) absolvoval studium všeobecného lékařství v roce 2012. Téhož roku byl zaměstnán na oddělení ÚČOCH Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni, kde pracuje doposud. V roce 2013 dokončil studium zubního lékařství. Je zařazen do předatestační přípravy v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Je členem AO Foundation – AOCMF.

Kontakt

 gencurj@fnplzen.cz

Články autora