LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. MDDr. Jiří Genčur (*1985) v roce 2012 absolvoval studium všeobecného lékařství na LF UK v Plzni a v roce 2013 dokončil studium zubního lékařství na téže fakultě. Od roku 2013 je zaměstnán jako lékař na Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni, kde pracuje doposud. Věnuje se především endoskopickým metodám, ortodontické a ortognátní chirurgii. V roce 2019 složil atestaci v oboru orální a maxilofaciální chirurgie, od roku 2020 byl zaměstnán jako odborný asistent a od dubna 2023 je primářem Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni. Je autorem a spoluautorem několika odborných sdělení a přednášek. Je členem společností AO Foundation – AOCMF a České lékařské společnosti JEP.

Kontakt

 gencurj@fnplzen.cz

Články autora