LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Reakce ČOS na příspěvek Ortodoncie založená na retainerech

LKS 12/2016 19. 12. 2016 Odborná diskuze

V odborném recenzovaném časopise LKS 2016, roč. 26, č. 10, s. S83, bylo otištěno v rubrice „Odborná diskuse“ sdělení MUDr. Milana Macha, odborností parodontologa, pod názvem „Ortodoncie založená na retainerech aneb o principech okluze“. Vzhledem k tomu, že předmětné sdělení polemizuje s některými obecně uznávanými skutečnostmi o stabilitě ortodontické léčby založenými na evidence-based medicine, tj. „vědomém, zřetelném a soudném používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé…