LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Staroegyptský stomatologický text

LKS 11/2017 14. 11. 2017 Historie

Ebersův papyrus, který představuje neocenitelný písemný pramen k poznání staroegyptského lékařství, byl sepsán v 9. roce vlády faraona Amenhotepa I. (přibližně 1535 př. n. l.) a nyní je pojmenován podle slavného německého egyptologa a romanopisce Georga Eberse (1837 – 1898), jenž ho koupil v roce 1873 pravděpodobně od prodejce starožitností Todruse Bulose v Luxoru. Ebers vydal faksimile tohoto papyru, který se nachází v Univerzitní knihovně…

Seriál ČSK k elektronické evidenci tržeb a elektronickým receptům

LKS 11/2017 14. 11. 2017 Co vás zajímá

Od 1. ledna 2018 vznikne zubním lékařům povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronického receptu a od 1. března 2018 rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby (EET). Česká stomatologická komora připravila pro své členy seriál, jehož cílem je vysvětlit základní otázky týkající se této problematiky.

Příspěvek člena Komory při ukončení výkonu povolání

LKS 11/2017 14. 11. 2017 Poradny

Ukončila jsem výkon povolání ke konci roku 2016. Svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným jsem prodala ke konci března 2017. Komora po mně nyní požaduje příspěvky v kategorii „provozovatelé vlastní praxe“, přestože už od konce roku 2016 nepracuji. Je takový postup správný?