LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. et MUDr. Petr Pošta (*1983) ukončil studium stomatologie a zároveň všeobecného lékařství na LF UK v Plzni v r. 2009. Od téhož roku je zaměstnán jako odborný asistent na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni, pracoval nejprve na ambulanci ústní chirurgie, od r. 2010 na oddělení ÚČOCH, kde pracuje nadále, externě vyučuje na VOŠ zdravotnické v Plzni. Je členem odborných společností European Association for Cranio- maxillo- facial Surgery (EACMFS) a Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP. V současné době je v předatestační přípravě v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Je autorem a spoluautorem několika posterů, přednášek pro odbornou veřejnost a odborných publikací, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti.

Kontakt

 postap@fnplzen.cz

Články autora