LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Registrace pojištěnců v roce 2022

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od roku 2022 bude možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců.

Nový signální kód 04005 u stomatologických výrobků

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od 1. října do 31. prosince 2021 je třeba každý stomatologický (i ortodontický) výrobek hrazený alespoň částečně ze zdravotního pojištění signalizovat zdravotní pojišťovně vykázáním signálního kódu 04005.

Slavnostní zasedání sněmu ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Každé čtyři roky se u příležitosti ukončení daného funkčního období koná slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory. Na závěr období 2017 – 2021 se členové orgánů a sněmu Komory naposledy společně setkali v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku. Letošní slavnostní ceremoniál byl spojen i s významným výročím. Před třiceti lety, 21. září 1991, byla zákonem ustanovena profesní a stavovská organizace zubních lékařů Česká stomatologická komora.

Význačné osobnosti převzaly ocenění ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Na Slavnostním zasedání sněmu České stomatologické komory, který se konal v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku, převzaly u příležitosti 30. výročí ČSK ocenění a poděkování významné osobnosti oboru. Do pomyslné síně slávy vstoupilo ke stávajícím sto dvanácti dalších devatenáct zubních lékařů – nositelů čestného titulu „Osobnost české stomatologie. Ocenění za osobní přínos ČSK převzalo devět osobností, předána…