LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 4. díl

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař vede zdravotnickou dokumentaci v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, a v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to zejména způsobem, kdy zdravotnická dokumentace je neprůkazná a z větší části nečitelná.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 3. díl

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař neposkytne vyšetření neregistrovanému pacientovi a ani následné akutní ošetření, jestliže se tato osoba dostaví k zubnímu lékaři ve zdravotním stavu, který pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví.

Záznamy o instruktáži a nácviku technik ústní hygieny patří do zdravotnické dokumentace

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Poradny

Všem pacientům vždy poctivě ukazuji, jak si mají čistit zuby, a doporučuji jim i používání vhodných kartáčků. Nikam to nepíšu, protože to považuji za samozřejmou součást prohlídky, kterou ve zdravotnické dokumentaci zaznamenávám tak, že zapíšu příslušný kód preventivní prohlídky. Nyní jsem se dostal do sporu s pacientem, který u soudu instruktáž popírá. Může instruktáž dosvědčit zdravotní sestra, která je mým zaměstnancem…

Volby do orgánů Oblastních komor mohou být letos jiné

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Co vás zajímá

Sněm Komory v únoru 2021 schválil v reakci na pokračující pandemii koronaviru podle tzv. protiepidemických zákonů výjimečná pravidla pro volby do orgánů Oblastních komor. Rozhodne-li tak představenstvo Oblastní komory, bude možno konat volby i mimo jednání sněmu Oblastní komory. Volby do orgánů Oblastní komory by v takovém případě probíhaly podobně jako volby do parlamentu nebo do zastupitelstev obcí. Jde o výjimečné opatření, které…

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 1. díl

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Poradny

Neobjednává-li se pacient dlouhodobě na preventivní prohlídky, nelze toto jeho jednání bez dalšího považovat za porušení léčebného plánu, které by opravňovalo zubního lékaře k jednostrannému ukončení péče o pacienta.