LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Alešem Ryškou o zásadních proměnách patologie

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Jak nás vidí

Obor patologie prošel v druhé polovině 20. století zásadní proměnou. Dávno již neplatí, že je disciplínou, která se věnuje převážně pitvám a vyšetřením zemřelých pacientů. Naopak, v současnosti hraje zásadní roli při diagnostice a léčbě živých pacientů. Pro časopis LKS na toto téma hovoří prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie FN Hradec Králové.

S plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem exkluzivně pro LKS

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Jak nás vidí

Ostravský rodák MUDr. Bohdan Pomahač patří k lékařům, jejichž jméno zná celý svět. Vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje v USA, která byla zároveň celosvětově teprve třetí. K tomuto unikátnímu tématu transplantací obličeje – a to i z pohledu oboru zubního lékařství – směřovaly otázky redakce LKS, na něž nám dr. Pomahač ochotně odpověděl.

O duši pacienta ve spleti medicínských specializací a o lékařské etice s profesorem Pavlem Pafkem

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Jak nás vidí

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., je náš přední chirurg, který, jak určitě víte, měl ve své péči prezidenta Václava Havla nebo herečku Libuši Šafránkovou. A jak možná nevíte, má za sebou rovnou stovku transplantací plic. Dnes osmasedmdesátiletý emeritní přednosta III. chirurgické kliniky v Motole si ve svém stále nabitém programu udělal čas i na LKS a naše čtenáře. Konečně, jeho celoživotním…

S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou o lékařské komunitě a dalších tématech k zamyšlení

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Jak nás vidí

MUDr. Kateřina Cajthamlová je internistka a systemická psychoterapeutka, propagátorka a popularizátorka medicíny a zdravého životního stylu. Také se již dlouho zabývá otázkami lékařské etiky, jak si mnozí asi pamatujete z jejího článku v LKS 5/2013. Tentokrát jsme pro ni připravili otázky ve spolupráci s MUDr. Zdeňkem Polednou, který jimi navázal na „svá“ témata k zamyšlení publikovaná v LKS.

O stomatologii a jejích perspektivách s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Jak nás vidí

V křesle ministra zdravotnictví se od roku 1989 vystřídalo už hodně osobností. Někteří ministři Českou stomatologickou komoru vnímali jako důležitého partnera, jiní byli k problematice zubního lékařství poněkud vlažní... Současný ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, bezesporu patří k těm, kteří se o dění ve stomatologii zajímají a s naší Komorou je v pravidelném kontaktu. A ochotně také odpověděl na otázky redakce časopisu LKS.

O vztazích mezi stomatologií a klinickou osteologií s Vladimírem Paličkou, profesorem vnitřního lékařství

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Jak nás vidí

Zkušený lékař kteréhokoli medicínského oboru dobře ví, že „vše souvisí se vším“ a nelze se uzavírat jen do mantinelů úzké specializace. V posledních letech se například ukazuje, jak jsou pro stomatology důležité poznatky o metabolických chorobách kostí. Na toto téma pro LKS hovoří prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

O prolínání medicínských oborů s Viktorem Chrobokem, profesorem otorinolaryngologie

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Jak nás vidí

Mezi obory úzce související se zubním lékařstvím bezesporu patří otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Na otázky, které jsme zaměřili jak na tyto vzájemné souvislosti, tak na vývoj v oboru ORLCHHK jako takovém, pro časopis LKS odpovídá prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., předseda výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

O mezioborové spolupráci s Lukášem Frajerem, plastickým chirurgem

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Jak nás vidí

Plastická chirurgie je moderní a rychle se rozvíjející obor. Veřejnost ji – i díky sdělovacím prostředkům – vnímá spíše v rovině stále oblíbenějších estetických výkonů. Jejím klíčovým posláním je však pomoc pacientům se závažnými zdravotními indikacemi. Na toto téma jsme požádali o rozhovor našeho předního a mediálně známého plastického chirurga MUDr. Lukáše Frajera.

O spolkové činnosti se Štěpánem Svačinou, předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Jak nás vidí

Spolková činnost má v medicíně už dlouhou tradici a byla charakteristickým znakem přelomu 19. a 20. století. Na našem území vznikl první Spolek českých lékařů v Praze v roce 1862 a jen o něco později, v roce 1886, první Spolek zubních lékařů v Čechách. Postupně se spolky formálně měnily v odborné společnosti i profesní komory. O spolupráci dvou významných „spolkových“…

O profesních komorách s Lubomírem Chudobou, prezidentem České lékárnické komory

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Jak nás vidí

Lékaře, zubní lékaře a lékárníky zdaleka nespojuje pouze to, že jejich profesní komory byly zřízeny jedním zákonem. Společných témat a problémů vždy měli a stále mají dost a dost, a je tedy logické, že se jimi také většinou společně zabývají. Pro časopis LKS na toto téma hovoří PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.