LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou o lékařské komunitě a dalších tématech k zamyšlení

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Jak nás vidí

MUDr. Kateřina Cajthamlová je internistka a systemická psychoterapeutka, propagátorka a popularizátorka medicíny a zdravého životního stylu. Také se již dlouho zabývá otázkami lékařské etiky, jak si mnozí asi pamatujete z jejího článku v LKS 5/2013. Tentokrát jsme pro ni připravili otázky ve spolupráci s MUDr. Zdeňkem Polednou, který jimi navázal na „svá“ témata k zamyšlení publikovaná v LKS.

O stomatologii a jejích perspektivách s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Jak nás vidí

V křesle ministra zdravotnictví se od roku 1989 vystřídalo už hodně osobností. Někteří ministři Českou stomatologickou komoru vnímali jako důležitého partnera, jiní byli k problematice zubního lékařství poněkud vlažní... Současný ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, bezesporu patří k těm, kteří se o dění ve stomatologii zajímají a s naší Komorou je v pravidelném kontaktu. A ochotně také odpověděl na otázky redakce časopisu LKS.

O vztazích mezi stomatologií a klinickou osteologií s Vladimírem Paličkou, profesorem vnitřního lékařství

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Jak nás vidí

Zkušený lékař kteréhokoli medicínského oboru dobře ví, že „vše souvisí se vším“ a nelze se uzavírat jen do mantinelů úzké specializace. V posledních letech se například ukazuje, jak jsou pro stomatology důležité poznatky o metabolických chorobách kostí. Na toto téma pro LKS hovoří prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

O prolínání medicínských oborů s Viktorem Chrobokem, profesorem otorinolaryngologie

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Jak nás vidí

Mezi obory úzce související se zubním lékařstvím bezesporu patří otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Na otázky, které jsme zaměřili jak na tyto vzájemné souvislosti, tak na vývoj v oboru ORLCHHK jako takovém, pro časopis LKS odpovídá prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., předseda výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

O mezioborové spolupráci s Lukášem Frajerem, plastickým chirurgem

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Jak nás vidí

Plastická chirurgie je moderní a rychle se rozvíjející obor. Veřejnost ji – i díky sdělovacím prostředkům – vnímá spíše v rovině stále oblíbenějších estetických výkonů. Jejím klíčovým posláním je však pomoc pacientům se závažnými zdravotními indikacemi. Na toto téma jsme požádali o rozhovor našeho předního a mediálně známého plastického chirurga MUDr. Lukáše Frajera.

O spolkové činnosti se Štěpánem Svačinou, předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Jak nás vidí

Spolková činnost má v medicíně už dlouhou tradici a byla charakteristickým znakem přelomu 19. a 20. století. Na našem území vznikl první Spolek českých lékařů v Praze v roce 1862 a jen o něco později, v roce 1886, první Spolek zubních lékařů v Čechách. Postupně se spolky formálně měnily v odborné společnosti i profesní komory. O spolupráci dvou významných „spolkových“…

O profesních komorách s Lubomírem Chudobou, prezidentem České lékárnické komory

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Jak nás vidí

Lékaře, zubní lékaře a lékárníky zdaleka nespojuje pouze to, že jejich profesní komory byly zřízeny jedním zákonem. Společných témat a problémů vždy měli a stále mají dost a dost, a je tedy logické, že se jimi také většinou společně zabývají. Pro časopis LKS na toto téma hovoří PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

O profesních komorách s Milanem Kubkem, prezidentem České lékařské komory

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Jak nás vidí

Určitě všichni známe hezkou průpovídku o tom, že „když nás bude víc, nebudeme se bát vlka nic“. Berou si ji k srdci i profesní samosprávy zřízené zákonem. Jejich představitelé dobře vědí, že ani slova „v jednotě je síla“ nejsou žádné klišé. To je také hlavní téma, o němž pro časopis LKS hovoří MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory.