LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., (*1988) absolvoval studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v r. 2012, kde následně obhájil i titul Ph.D. V r. 2015 ukončil individuální program specializace v endodoncii (IPSE) vzdělávacího programu I love endo. V současné době pracuje v soukromých praxích v Olomouci, Skalce nad Váhom a Trnavě, kde se zaměřuje výhradně na endodoncii. Je certifikovaným členem Evropské endodontické společnosti, členem Americké asociace endodontistů a aktivním členem České endodontické společnosti.

Kontakt

 loupaczech@gmail.com

Články autora